Bericht CvK Bericht CvK
Het college van kerkrentmeesters van Leeuwarden-Huizum publiceert hierbij de
jaarrekening 2017

(Klik op bovenstaande link). Voor diegenen die de cijfers wat meer in detail willen bekijken is er de mogelijkheid de officiële jaarrekeningen in te zien op het kerkelijk bureau aan de Julianalaan 38 op woensdag 12 september dan wel vrijdag 14 september 2018 ’s morgens van 09.00 tot 11.00 uur. Voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip kan contact worden opgenomen onder 06 – 55 19 68 29 of 058 – 288 38 31.

Voor vragen over deze jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters, de heer C. de Dreu, Keizerskroon 151, Tel. 058-280 13 87, mail:
terug