Activiteiten gemeente Activiteiten gemeente

Ouderenmiddag

De diaconie organiseert dinsdag 2 april 15.00 uur een middag voor ouderen vanaf 70 jaar in de Kurioskerk. Medewerking: Gerke Venema, die met zijn accordeon vele bekende deuntjes zal spelen. Als alles meezit neemt hij Mirjam van Brug (zang) mee.
Daarnaast zal er uiteraard ook ruimschoots tijd zijn voor ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje. Kortom het belooft een gezellige middag te worden.
De collecte is die middag voor de stichting Dohantu (van een zus van Attje Krol). De stichting zet zich in voor beter onderwijs, betere landbouwtechnieken, zorg voor moeder en kind enz. Meer informatie is te lezen op de website: www.dohantu.nl
Er zullen deze keer geen uitnodigingen rondgestuurd worden. U kunt  zich  opgeven bij:
► Hannie van Beilen: 2884848,

► Janny de Dreu: 2801387,

► Hilda van der Meulen: 2881376 (na 20.00 uur),

U mag natuurlijk genoemde personen ook aanspreken in de Kurios of Oase.
Diaconie Leeuwarden-Huizum

Kurioskuier

Elke 3e maandag v/d maand 19.00 – 20.00u.
(Niet in juni t/m aug)

Wandelen nodigt uit om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan, los te komen van alledaagse zaken en stil te staan bij allerlei levensvragen.
We verzamelen bij de Kurioskerk en lopen ongeveer een uur in de omgeving van de Kurioskerk. Na afloop is er gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te drinken. Iedereen mag meedoen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wandelt U mee?

Gebedskring

Elke 1e maandag v/d maand van 19.00 – 19.30u.
(Niet juni t/m aug)

Gebed is de levensadem van iedere christen. Bidden is praten met God. Hem laten delen in alle facetten van je leven en er op vertrouwen dat Hij ook luistert.
Er wordt gebeden voor al het werk dat in en vanuit de gemeente gebeurd. Wij mogen in vertrouwen bidden zoals we lezen in Fil. 4:6. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”.
Van harte uitgenodigd.

terug