Inzamelen Inzamelen
U komt ongetwijfeld spullen tegen die u niet (meer) nodig hebt. Bedenk dan dat deze misschien geschikt zijn om in te leveren voor het goede doel. U kunt voor de volgende doelen spullen inzamelen.

Voedselbank

Er staat een kruiwagen voor houdbare etenswaren voor de voedselbank.

Zending

In de kast achter in de kerkzaal kunt u oude ansichtkaarten, postzegels en mobieltjes kwijt voor de zending.

KNGF-geleidehonden

Hier vlakbij staat een doos waarin harde plastic doppen/deksels (van drinkpakken e.d.) worden ingezameld voor KNGF-geleidehonden.

Malawi

En vergeet ook het oud papier niet dat maandelijks bij u in de straat wordt opgehaald voor Malawi.
 

Overig

U kunt geen oude / kapotte schoenen meer inleveren voor het Lilianefonds. Deze organisatie is hiermee gestopt. Wel kunt u ze nog inleveren bij het Leger des Heils.

Oude brillen mag u zelf naar een opticien brengen, want die worden door ons niet meer ingezameld.
 
Oikocredit Oikocredit

Microkrediet

Oikocredit is één van de grootste financiers ter wereld in de microkredietsector en in 1975 opgericht op initiatief van de Wereldraad van kerken. Oikocredit werkt al ruim 35 jaar aan de armoedebestrijding door leningen te geven aan arme maar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Die mensen kunnen hiermee een eigen bedrijfje op zetten. Door het hiermee verdiende geld kunnen kinderen naar school en kan van de gezondheidszorg gebruik worden gemaakt.

Oikocredit werkt zonder winstoogmerk en toetst ondernemingsplannen op haalbaarheid En geeft zonodig ook technische begeleiding. Het resultaat is dat ca. 98% van de microkredieten wordt terug betaald. Niet geven maar lenen, waardoor de eigenwaarde van mensen wordt vergroot. Er is ruim € 500 miljoen beschikbaar voor de uitgifte van microkrediet en leningen aan coöperaties. Dat lijkt veel maar de vraag is veel groter. De hulp van kerken, diaconiën, pensioenfonds predikanten en particulieren is dus hard nodig. Dit kan door uw geld dat (tijdelijk) over is, uit te lenen aan Oikocredit. Hierover wordt maximaal 2% rente betaald – meer zou uitlenen duurder maken- en voor particulieren bestaan onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen. Maar…… het morele rendement van het helpen van arme mensen aan een menswaardig bestaan is vele malen meer waard!.

Meer weten

Neem dan contact op met Pieter Kooistra, lid Promotieteam Oikocredit Fryslân, tel. 058-2880038 of e- mail . Dit team is graag bereid u meer te vertellen in een “10 minutenspeech”, een dagdeel programma m.b.v. een powerpoint of dvd-presentatie, of u in contact met fair trade te brengen door een workshop. Kijk ook eens op de website https://www.oikocredit.nl/